Geplaatst op

Dorpshuis de Vang: Oproep nieuw bestuur!

Beste inwoners van Benningbroek en Sijbekarspel,

Eind vorig jaar zijn we een traject gestart met als doel het verpachten van het horecagedeelte van dorpshuis de Vang. Hoewel we met een partij in een vergevorderd stadium waren moeten wij helaas meedelen dat het niet is gelukt.

Dit heeft tot gevolg dat de beheerdersconstructie gehandhaafd blijft. Het plan is, dat Miranda Reus, op korte termijn de functie van Peter Manshanden als bedrijfsleider gaat overnemen. Peter blijft in dienst van het dorpshuis en zal Miranda ondersteunen met haar nieuwe taken.

Het huidige bestuur is in inmiddels ruim 9 jaar in functie en aan al het moois komt een einde. De Bedoeling was om na 2 termijnen van 4 jaar te stoppen, maar de corona maakte dat  dit was uitgesteld. Inmiddels draait het dorpshuis weer volop en is het tijd voor vernieuwing.

Eind maart 2023 stopt onze penningmeester Margreeth Irgolitsch-Gorter en per eind juni stoppen Remco Bouma, Henk-Jan Gillebaard en Kees Wagemaker. En wij stoppen echt.

Zonder bestuur kan het dorpshuis zijn activiteiten niet voortzetten en gaat letterlijk de ketting om de deur!

Via deze weg willen wij daarom een dringende oproep doen voor nieuwe bestuursleden!

Om de overdracht goed te laten plaatsvinden is het wenselijk voor 1 april 2023 een nieuw bestuur te hebben, wacht daarom niet te lang met aanmelden.

Als afsluiter willen we graag eindigen met een kleine reflectie van de afgelopen 9 jaar, dit om enig inzicht te geven in de werkzaamheden van het bestuur, maar met de hoop dat deze inspireert om in het bestuur deel te nemen.

Wij hebben zitting in het bestuur van dorpshuis De Vang motiverend, uitdagend en leerzaam ervaren. Bij aanvang stonden wij voor de grote uitdaging om het dorpshuis toegankelijker te maken voor alle inwoners van Benningbroek en Sijbekarspel en om van het dorpshuis een gezonde financiële onderneming te maken. De toename van de toegankelijkheid zien wij aan het stijgende aantal bezoekers en gebruikers van ons dorpshuis. Verder zijn we van een organisatie met een negatief eigen vermogen, naar een organisatie met een positief eigen vermogen gegaan. Dit verdient uiteraard ook een groot compliment voor het personeel.

We hebben het interieur van het café en het feest/restaurant gedeelte opgeknapt, het terras vergroot en ingericht en diverse zalen weer van een nieuw uiterlijk voorzien. Ook divers achterstallig onderhoud is uitgevoerd en is momenteel in lijn met het meerjarig onderhoudsplan.

Ook op het gebied van de duurzaamheid hebben wij niet stil gezeten. 120 zonnepanelen zijn geplaatst in de Coronatijd en wat zijn wij blij dat wij deze nu hebben! Daarnaast hebben wij veel verlichting omgezet naar Ledverlichting (en nog in kleur ook). Momenteel loopt er nog een traject met de provincie Noord-Holland om diverse ruimtes elektrisch te verwarmen, een energiemanagement systeem te plaatsen, het café volledig te isoleren en de overige verlichting om te zetten naar led.

Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de vele subsidies die wij hebben aangevraagd en gekregen via maatschappelijke fondsen en giften van o.a. de Gemeente Medemblik, de Rabobank en De Provincie Noord-Holland.

Ondanks dat er al veel is gedaan, zijn er nog voldoende uitdagingen en kansen voor een nieuw bestuur om de Vang te verbeteren. Dus schroom niet, en meld je aan via bestuur@dorpshuisdevang.nl!

Remco Bouma, Margreeth Irgolitsch-Gorter, HenkJan Gillebaard en Kees Wagemaker